7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

5 Temmuz 2022 tarihinden önce Üniversitemizden kendi isteği ile ayrılan veya ilişiği kesilenler ile Üniversitemizin herhangi bir programına kayıt hakkı kazandığı halde kaydını yaptırmayanlardan, 5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35. maddesi ile 2547 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici 83.üncü maddeden (af kanunu) yararlanarak yeniden kayıt yaptırmak isteyenlerin en geç 04.11.2022 Cuma günü saat 16.00’ya kadar başvuru formu ve aşağıda belirtilen ekleri ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurmaları gereklidir.

Başvurular şahsen yapılmalı, başvuru formu doğru ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Kargo veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik veya gerçeğe aykırı beyan ve belgelerle başvuru yaptığı tespit edilen veya kayıt esnasında sunduğu belgelerin aslını ibraz etmeyen adayların kayıtları yapılmayacaktır. Başvuru sonuçları ve kayıt tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları halinde Kanun’da belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların Kanun’un yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

Kayda esas bildirimler, sınıf ve ders intibakı gibi öğrenci haklarına ilişkin başvuru formunda belirtilen adreslere yapılacak yazılı ya da sözlü bildirimlerin adrese teslim edilememesi ya da ulaşılamaması gibi durumlar başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na 7417 Sayılı Kanun’la eklenen Geçici 83 üncü Madde hükümlerine erişmek için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü Maddesi Uygulama İlkelerine erişmek için tıklayınız.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  1. Başvuru Formu
  2. Lise/lisans/yüksek lisans diplomasının aslı
  3. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf
  4. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir) (başvuru tarihinden en fazla yedi gün önce alınmış olmalıdır)
  5. T.C. uyruklular için T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
  6. Yabancı uyruklular için pasaport fotokopisi
  7. ÖSYS Yerleştirme Belgesi (lisans programlarına yerleştiği halde daha önce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)
  8. Askerlik görevini tamamlamış olanlar için askerlik terhis belgesi

 

 

 

 

Görüntülenme: 597 Yayınlanma Tarihi: 28 Temmuz 2022 Güncellenme Tarihi: 28 Temmuz 2022 15:15:00