Araştırma Görevlisi İlanı

28.04.2023

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına 2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesi  ile “Öğretim  Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar; başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile birlikte   12.05.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla aşağıda belirtilen adrese başvurusunu yapmalıdır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlanda belirtilen kadrolar için gerekli bilgilere ve sonuçlara üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir. Örnek dilekçeye web sayfasında ulaşılabilir. )
 2. YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.
 3. 1 adet Fotoğraf.
 4. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 5. Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti asıl veya onaylı suret olarak).
 6. Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren onaylı belge.
 7. Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES Sonuç Belgesi.
 8. YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi.
 9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.
 10. Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv kaydı olmadığına dair belge
 11. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulu kararları esastır.

Başvuru Adresi:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye/ İstanbul

Kod

Kadro Unvanı

Adet

Birimi

YDS veya Eşdeğeri

(en az) (Dili)

ALES PUANI

(en az) (Alanı)

Özel Şartlar

1

Araş. Gör

1

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Felsefe Anabilim Dalı

80 (İngilizce)

70

(Eşit Ağırlık)

Felsefe lisans mezun olmak ve Felsefe Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor, yapmış veya doktora yapıyor olmak.

2

Araş. Gör.

1

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikoloji Anabilim Dalı

70 (İngilizce)

70

(Eşit Ağırlık)

Psikoloji lisans mezunu olmak ve Psikoloji Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor, yapmış veya doktora yapıyor olmak.

3

Araş.Gör.

1

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı

80 (Arapça veya İngilizce)

80

(Sözel)

İlahiyat ve Psikoloji lisans mezunu olmak, Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri veya Psikoloji Anabilim Dalında  Tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

4

Araş. Gör.

1

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı

90 (Arapça)

80

(Sözel)

İlahiyat lisans mezunu olmak, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında (Tefsir bilim dalında) tezli yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak.

5

Araş. Gör.

1

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü İdare Hukuku Anabilim Dalı

70 (İngilizce)

80

(Eşit Ağırlık)

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, Kamu Hukuku Anabilim Dalında (İdare Hukuku alanında) tezli yüksek lisans yapmış. yapıyor veya doktora yapıyor olmak.

6

Araş. Gör.

1

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

70 (İngilizce)

80

(Eşit Ağırlık)

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku Anabilim Dalında (Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında) tezli yüksek lisans yapmış, yapıyor veya doktora yapıyor olmak.

7

Araş. Gör.

1

Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

70 (İngilizce)

80

(Eşit Ağırlık)

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve Kamu Hukuku Anabilim Dalında (Anayasa Hukuku alanında) tezli yüksek lisans yapmış, yapıyor veya doktora yapıyor olmak.

               

 

Sınav Takvimi

 

 Duyuru Başlama Tarihi

28.04.2023

 Son Başvuru Tarihi

12.05.2023

 Ön Değerlendirme Tarihi

17.05.2023

 Sınav Giriş Tarihi

22.05.2023

 Sonuç Açıklama Tarihi

26.05.2023

 

Başvuru dilekçesi ve formu için tıklayınız.

Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni için tıklayınız.

Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni için tıklayınız.

Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı için tıklayınız.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (YÖK)

4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları

5’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları

 

 

 

 

Görüntülenme: 1529 Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2023