Araştırma Görevlisi İlanı

20.05.2024

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri  ile “Öğretim  Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar; başvuru dilekçesi ve istenen belgeler ile birlikte 03.06.2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla İlgili Fakülte Dekanlığına başvurusunu yapmalıdır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. İlanda belirtilen kadrolar için gerekli bilgilere ve sonuçlara üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

  1. Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçesinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir. Örnek dilekçeye web sayfasında ulaşılabilir. )
  2. YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.
  3. 1 adet Fotoğraf.
  4. Nüfus cüzdan ön yüz fotokopisi.
  5. Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti asıl veya onaylı suret olarak) Diplomaların yerine e-Devlet Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan mezun belgeleri de kabul edilir. Devam eden yüksek lisans ya da doktora için Öğrenci Belgesi ibraz edilmesi rica olunur. Not: Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulu kararları esastır.
  6. Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren onaylı belge.
  7. Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES Sonuç Belgesi.
  8. YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi.
  9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.
  10. Adli Sicil Kaydı Belgesi

 

Başvuru Adresi:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, ………… Dekanlığı

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye/ İstanbul

Kod

Kadro Unvanı

Adet

Birimi

YDS veya Eşdeğeri

(en az )

ALES PUANI

(en az) (Alanı)

Özel Şartlar

1

Araş. Gör

1

İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü /Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

70

70

(EA)

İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri,
Bilgisayar Mühendisliği,
Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Elektrik Mühendisliği,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
İşletme Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği,
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği,
Matematik Mühendisliği lisans programlarından
birinden mezun olmak ve  bu programların birinde tezli yüksek lisans  yapıyor, yapmış veya  doktora yapıyor olmak. 

2

Araş. Gör.

1

Eğitim Fakültesi / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü / Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı

80

70

(Sözel)

Üniversitelerin İlahiyat, Arap Dili ve Edebiyatı ve Arapça Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak ve Arap Dili Eğitimi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 

3

Araş. Gör.

1

Eğitim Fakültesi/ Özel Eğitim Bölümü /Özel Eğitim Anabilim Dalı

60

70

(Sözel)

Özel Eğitim veya Erken Çocuklukta Özel Eğitim alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

Sınav Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

20.05.2024

 Son Başvuru Tarihi

03.06.2024

 Ön Değerlendirme Tarihi

05.06.2024

 Sınav Giriş Tarihi

07.06.2024

 Sonuç Açıklama Tarihi

13.06.2024

  

Başvuru dilekçesi ve formu için tıklayınız.

Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni için tıklayınız.

Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni için tıklayınız.

Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı için tıklayınız.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (YÖK)

4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları

5’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları

Görüntülenme: 1657 Yayınlanma Tarihi: 20 Mayıs 2024 Güncellenme Tarihi: 20 Mayıs 2024 10:11:56