Araştırma Görevlisi İlanı

08.05.2020

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

Kod

Kadro Unvanı

Adet

Birimi

YDS veya Eşdeğeri

(en az)

ALES

(en az)

Açıklama

1

Araş. Gör

1

Eğitim Fakültesi/ Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

65

70

Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği lisans programından mezun olmak ve Türkçe Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak.

 

SINAV TAKVİMİ 

Duyuru Başlama Tarihi

08.05.2020

 Son Başvuru Tarihi

22.05.2020

 Ön Değerlendirme Tarihi

27.05.2020

 Sınav Giriş Tarihi

28.05.2020

 Sonuç Açıklama Tarihi

29.05.2020

BAŞVURU BELGELERİ

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.
 3. 1 adet Fotoğraf.
 4. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 5. Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti (asıl veya onaylı suret olarak).
 6. Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren onaylı belge.
 7. Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES Sonuç Belgesi.
 8. YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi.
 9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.
 10. Adli Sicil  Kaydı
 11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 12. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 13. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

BAŞVURU YERİ

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye/ İstanbul adresinde yerleşik İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuru dilekçesi ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

 

Görüntülenme: 1012 Yayınlanma Tarihi: 08 Mayıs 2020