Araştırma Görevlisi İlanı

06.03.2021

 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesi  ile “Öğretim  Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

Kod

Kadro Unvanı

Adet

Birimi

YDS veya Eşdeğeri

(en az)

ALES

(en az)

Açıklama

1

Araş. Gör

1

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

80

80

Üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği, Çeviribilim  lisans programlarından birinden mezun olmak ve bu programların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

  

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi

06.03.2021

 Son Başvuru Tarihi

20.03.2021

 Ön Değerlendirme Tarihi

22.03.2021

 Sınav Giriş Tarihi

24.03.2021

 Sonuç Açıklama Tarihi

25.03.2021

 

BAŞVURU BELGELERİ

  1. Başvuru Dilekçesi
  2. YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.
  3. 1 adet Fotoğraf.
  4. Nüfus cüzdan fotokopisi.
  5. Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti (asıl veya onaylı suret olarak).
  6. Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren onaylı belge.
  7. Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda  ALES Sonuç Belgesi.
  8. YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi.
  9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.
  10. Adli Sicil  Kaydı
  11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
  12. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

BAŞVURU YERİ

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye/ İstanbul adresinde yerleşik İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuru dilekçesi ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Başvuru dilekçesi ve formu için tıklayınız.

Görüntülenme: 1179 Yayınlanma Tarihi: 6 Mart 2021