Araştırma Görevlisi İlanı

10.04.2021

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.

 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

 

Kod

Kadro Unvanı

Adet

Birimi

YDS veya Eşdeğeri

(en az)

ALES

(en az)

Açıklama

1

Araş. Gör

1

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji Bölümü

Psikoloji Anabilim Dalı

70 (İngilizce)

70

Psikoloji lisans programından mezun olmak ve bu programda tezli yüksek lisans yapıyor/yapmış veya doktora yapıyor olmak.

2

Araş. Gör.

1

İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

80 (İngilizce)

70

Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği İlişkileri lisans programlarının birinden mezun olmak ve aşağıda belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor veya yapmış olmak: Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler, Afrika Çalışmaları, Ortadoğu Çalışmaları, Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları, Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler, Avrasya Çalışmaları, Avrasya Araştırmaları, Balkan Çalışmaları, Balkan Araştırmaları.

3

Araş. Gör.

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku Bölümü

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

80 (İngilizce)

80

Hukuk Fakültesi lisans programından mezun olmak, Kamu Hukuku Anabilim Dalı Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında doktora yapıyor olmak.

4

Araş. Gör.

1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı

70 (İngilizce)

75

İlahiyat Fakültesi İlahiyat, İslami İlimler, İslam ve Din Bilimleri lisans programlarının veya Edebiyat Fakültesi Sosyoloji lisans programlarının birinden mezun olmak ve Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor/yapmış veya doktora yapıyor olmak.

5

Araş. Gör.

1

İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı

70 (Arapça)

75

İlahiyat Fakültesi İlahiyat, İslami İlimler, İslam ve Din Bilimleri lisans programlarının veya Edebiyat Fakültesi Tarih lisans programlarının birinden mezun olmak ve İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı  İslam Tarihi Bilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor/yapmış veya doktora yapıyor olmak.

  

SINAV TAKVİMİ

 

   

 Duyuru Başlama Tarihi

10.04.2021

 Son Başvuru Tarihi

24.04.2021

 Ön Değerlendirme Tarihi

26.04.2021

 Sınav Giriş Tarihi

28.04.2021

 Sonuç Açıklama Tarihi

29.04.2021

 

BAŞVURU BELGELERİ

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.
 3. 1 adet Fotoğraf.
 4. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 5. Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti (asıl veya onaylı suret olarak).
 6. Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren onaylı belge.
 7. Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda  ALES Sonuç Belgesi.
 8. YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi.
 9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.
 10. Adli Sicil  Kaydı
 11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 12. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

BAŞVURU YERİ

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye/ İstanbul adresinde yerleşik İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuru dilekçesi ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Başvuru dilekçesi ve formu için tıklayınız.

Görüntülenme: 1413 Yayınlanma Tarihi: 12 Nisan 2021