Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Değerlendirme Sonuçları

Erasmus+ Akademik Personel Değerlendirme Sonuçları Listesi

Sıra No

Başvuran

Adı-Soyadı

Fakülte/ Bölüm

İlk defa
başvurmak

Kıdem

Daha önce Uluslararası Ofis Müdürlüğü/
Erasmus Koordinatör.
yapmış olmak

Halen Erasmus
Koordinatör.
yapmak

Daha önce
değişime katılmamış bir
bölümden olmak

Daha önce hiç başvurulmamış bir üniversiteye başvuru yapıyor olmak

Daha önce hiç başvurulmamış bir ülkeye başvuru yapıyor
olmak

Yerleştirme
Puanı

Sonuç

1

Araş. Gör. Tuğba TURAN

İİBF/ Sosyal Hizmet

50

10

-

-

20

15

10

105

Asil

2

Öğr. Gör. Zeynep Selen BAYHAN

İİBF/ Sosyal Hizmet

50

-

-

-

20

15

10

95

Asil

3

Doç. Dr. Özgür ÜNAL ERİŞ

İİBF/ Siyaset Bil. ve Uluslararası İlişkiler

-

20

-

-

-

-

-

20

Asil

 

Erasmus+ İdari Personel Değerlendirme Sonuçları Listesi

Sıra No

Başvuran

Adı-Soyadı

Birim/ Görev

Kıdem

Yabancı Dilde
 Eğitim almış olmak

Son Eğitim
Durumu

İlk defa
başvuruda
bulunuyor olmak

Yerleştirme
Puanı

Sonuç

1

Azize Çırtlık

Genel Sekreterlik/
Genel Sekreter

40

-

10

50

100

Asil

2

Nursen Şimşek

İİBF/
Fakülte Sekreteri

5

20

15

50

90

Asil

3

Ülkü Ayaz

Edebiyat F./
Fakülte Sekreteri

7,5

-

10

50

67,5

Asil

4

Suna Kul

Uluslararası
İslam ve Din Bil. F/ Fakülte Sekreteri

30

-

10

-

40

Yedek

5

Ayşegül Veliağa

Rektörlük/
Özel Kalem

40

-

5

-10

35

Yedek

 

Yayınlanma Tarihi: 20 Kasım 2018