Erasmus+ Programı 2022 - 2023 Bahar Yarıyılı Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları KA 131/ 2021 Proje Dönemi

Hareketliliğe başvurudan partner kurumda alınan not ve kredilerin transferi aşamasına kadar tüm süreçler için temel kaynak Erasmus Uygulama El Kitabı’dır.

Erasmus+ Programı 2022 - 2023 Bahar Yarıyılı Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları; seçim ve yerleştirme işlemleri için; https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr adresinde yer alan çağrıya tıklayarak 14 Kasım- 30 Kasım tarihleri arasında başvurunuzu tamamlamalısınız.

2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kontenjanı, staj hareketliliği için 2 öğrenci olacaktır.

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

Değişim programlarına başvuracak öğrencilerin başvuru yaparken sağlamaları gereken asgari şartlar aşağıdaki gibidir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte üniversitemizde aktif kayıtlı öğrenci olmak,

Üniversite bünyesindeki örgün eğitim kademelerinin (lisans, yüksek lisans veya doktora) herhangi birinde kayıtlı öğrenci olarak lisans ve lisansüstü programlarda en az bir yarıyıl tamamlamış olmak ve üniversiteye borcu olmamak,

Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenecek İngilizce yeterlik sınavından en az 70 puan almak,

Lisans öğrencileri için en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrencileri için en az 2.50/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER (Başvuru Sistemine Yüklemeniz Gerekmektedir)

Öğrenci İşlerinden alınacak resmi Transkript (Başvuru tarihleri aralığında alınmış olma şartı ile)

İngilizce Yeterlik Sınav Sonucu

Önemli Not: Açık Rıza ve Aydınlatma Metinleri Uluslararası Ofis’e başvuru tarihi bitimine kadar şahsen (elden) teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Seçildikten sonra Erasmus+ hareketliliğine katılmaktan vazgeçen adayın, seçim sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içinde feragat bildiriminde bulunması gerekmektedir. Seçilen adayın belirtilen süre içinde hakkından feragat etmemesi halinde yedek adaylara fırsat verilmesi olanağı kalmayacağından, daha sonraki Erasmus hareketliliği başvurusunda toplam puanından “10 puan” düşürülecektir.

BAŞVURU DEĞERLENDİRME SİSTEMİ 

Ölçüt Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

Kabul mektubu sunma +10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)(staj veya öğrenim) -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan 

Faaliyetlerin Tanımı

Staj Hareketliliği; bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesine olanak tanır.

Faaliyet süresi en az 2 ay en fazla 12 ay olarak yapılabilmektedir. (Staj hareketliliğinin en fazla 3 ayı için hibelendirme yapılmaktadır.)

Staj Hareketliliği Hibeleri

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 750 €

3.Grup

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 600 €Önemli Not: Staj Hareketliliğinin 15.10.2023 tarihinden önce bitirilmiş olması gerekmektedir.

Önemli Not: Staj Hareketliliğinin 15.10.2023 tarihinden önce bitirilmiş olması gerekmektedir.

Görüntülenme: 560 Yayınlanma Tarihi: 14 Kasım 2022