Kur'an-ı Kerim İhtisas Programı (KURTEP) Eğitimi 2023-2024 Dönemi Seviye Tespit Sınavı

Sayın Katılımcı Adayı,

Kur'an-ı Kerim İhtisas Programı (KURTEP) Eğitimi 2023-2024 Dönemi Seviye Tespit Sınavı isminizin yer aldığı grup için aşağıdaki adreste gerçekleştirilecektir.

Belirtilen saatte sınav için hazır bulunmanızı rica eder, 

Sağlık ve esenlikler dileriz...

 

Adres: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Kur'an Araştırmaları Merkezi

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No: 4 B Blok Kat: 4 Ümraniye/İstanbul

Tel: 0216 474 0860 / 2918-2922

 

Harita bilgisi için tıklayınız.

https://maps.app.goo.gl/qziPBNHjk1m3nPE26

 

1. GRUP

(18 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - 10:00 - 12:30)
1 Abd### Sel### Kad### a.s###@gmail.com
2 Arz### Baş### Arz###@gmail.com
3 Asi### Yıl###  asi###@gmail.com
4 Asl### Ero### asl###@gmail.com
5 Ati### Sun### ati###@1967gmail.com
6 Ayl### Şah###  ayl###@hotmail.com
7 Ayş### Kor### kor###@outlook.com
8 Ayş### Şen###  sen###@gmail.com
9 Bah### Taş### bah###@gmail.com
10 Bis### Sar### Din###  ese###.biset@gmail.com
11 Bur### Öz  oz.###.0334@gmail.com
12 Bün### Aks### bun###@yahoo.com
13 Büş### Gök bus###@gmail.com
14 Büş### Sul### Nar### nur###@gmail.com
15 Büş### Tur### btu###@gmail.com
16 Büş### Vur###  bus###@gmail.com
17 Büş### Yaz  fod###@gmail.com
18 Cih### Sal###  cih###.ka##.tu##@hotmail.com
19 Der### yar###  der###@gmail.com
20 Dil### Can### Yus###@hotmail.com
21 Dil### Çel### dil###@hotmail.com
22 Dil### Top### ays###@gmail.com
23 Dil### Ülg### dil###@gmail.com
24 Dil### Zor### zor###@gmail.com
25 Ebr### Şah### ebr###.28##@gmail.com
26 Eli### Ayd### nur###@gmail.com
27 Eli### Biç###  yek###@gmail.com
28 Eli### Har###  eli###@hotmail.com
29 Eli### Yam###  eya###@gmail.com
30 Eli### Yiğ### yig###@gmail.com
31 Eli### Yur###  yur###@gmail.com
32 Elm### Üna### elm###@gmail.com
33 Emi### Kar### emi###@hotmail.com
34 Emi### Mol### emi###-mol###@hotmail.com
35 Emi### Yaş### Tul###  etu###@gmail.com
2. GRUP

(18 EYLÜL 2023 PAZARTESİ - 13:30 - 16:00)
1 Emi### Zer### emi###@gmail.com
2 Eni### Kay### eni###-ka###@hotmail.com
3 Esi### Kan### esi###@gmail.com
4 Esm### Pül###  esm###@gmail.com
5 Esm### Sağ###  esm###@gmail.com
6 Esr### Cum### esr###@qmail.com
7 Esr### Gir### grg###@gmail.com
8 Esr### Işı### esr###.199###@gmail.com
9 Fad### Nal### Yal### nal###@gmail.com
10 Fad### Taş### fad###@gmail.com
11 Fat### Alt###  Fal###@gmail.com
12 Fat### Dem###  den###@gmail.com
13 Fat### Ero### ero###@gmail.com
14 Fat### Kah### fat###@gmail.com
15 Fat### Nur### Öze### fnu###@gmail.com
16 Fat### Sev### Tat### fat###@gmail.com
17 Fer### Yal### frd###@hotmail.com
18 Fey### Çeç###  fey###@gmail.com
19 Gam### Özb###  goz###@gmail.com
20 Gül### Nuh###  nuh###@gmail.com
21 Gül### Uzu### gul###@gmail.com
22 Gül### Çel### Uça### gul###@gmail.com
23 Gül### Özs### ozs###@gmail.com
24 Gül### Yıl###  gul###@gmail.com
25 Gün### Sev###  gun###@hotmail.com
26 Hac### Dil###  dil###.hac###@gmail.com
27 Hac### Tan###  hac###@gmail.com
28 Hac### Ona###  hac###@gmail.com
29 Hal### Nur Bil### hal###@gmail.com
30 Hal### Taş###  hal###.kil###@gmail.com
31 Han### Çak### yar###@gmail.com
32 Han### Gül han###.hg@gmail.com
33 Hat### Bay### Ero###  bay###.eroglu@gmail.com

 

3. GRUP

(19 EYLÜL 2023 SALI - 10:00 - 12:30)

1 Hat### Del###  hat###@hotmail.com
2 Hat### Dum###  hdu###@hotmail.com.tr
3 Hat### Küb### Yıl### hat###@gmail.com
4 Hat### Sem###  hat###@gmail.com
5 Hil### Aca### hil###@gmail.com
6 Hil### Kad### kad###@gimail.com
7 Hil### Kıl###  kil###@hotmail.com
8 Hül### Sağ### sag###@gmail.com
9 Hüm### Nur Ged### ged###@gmail.com
10 Hüm### Yıl### yil###@gmail.com
11 Hün### Kaç### gul###@gmail.com
12 Kad### Nay### gre###@hotmail.com
13 Küb### Kar###  kub###@gmail.com
14 Küb### Sak###  Rah###@gmail.com
15 Med### Ged###  med###@gmail.com
16 Mel### Gül###  mel###@hotmail.com
17 Mer### Aks### mer###@gmail.com
18 Min### Dün### min###@gmail.com
19 Mir### Meh### mir###@gmail.com
20 Mua### Sev###  sev###@gmail.com
21 Mun### Çel###  mun###@gmail.com
22 Müc### Çay### sal###@hotmail.com
23 Müz### Doğ### Açı###  muz###@gmail.com
24 Neb### Var### neb###@gmail.com
25 Nes### Kar### aky###@hotmail.com
26 Nes### Sar###  nes###@gmail.com
27 Nez### Haş###  mer###@gmail.com
28 Nur### Dem### nur###@gmail.com
29 Nur### İzc### nur###.74.iz###@gmail.com
30 Nur### Tel### Çel### nur###.201###@gmail.com
31 Nur### Cen### eli###@hotmail.com
32 Özl### Erg### Soy### ozl###.90@gmail.com
33 Özl### Top### 828###@gmail.com
34 Pem###  Yıl### Pem###@windowslive.com

 

4. GRUP

(19 EYLÜL 2023 SALI - 13:30 - 17:00)
1 Sab### Sak###  sab###@gmail.com  
2 Saf###  Şen### saf###@gmail.com  
3 Saf### Kar### 74s###@gmail.com  
4 Sal### Yal### Sey### sal###@gmail.com  
5 Sar### bat### sar###@gmail.com.com  
6 Sar### Nur Ayd###  sue###@hotmail.com  
7 Seh### Rab### Gün### seh###@gmail.com  
8 Sel### Pal### spa###@hotmail.com  
9 Sel### Öne### sel###.dur###@gmail.com  
10 Sel### Ser### Mer### sel###@gmail.com  
11 Sem### Ere### sem###.er###.734@gmail.com  
12 Sev### Güm###  sev###@gmail.com  
13 Sev### Dal### sev###@gmail.com  
14 Sev### Öne### svg###@gmail.com  
15 Sev### Yel###  hay###@hotmail.com  
16 Sev### Atm###  sev###@gmail.com  
17 Süh### Bil### haf###@gmail.comcom  
18 Süm### Küç### sum###@live.com  
19 Süm### Taş### tas###@gmail.com  
20 Sür### Yıl###  eni###@hotmail.com  
21 Şey### Kar### sey###@hotmail.com  
22 Şey### Nur Çın###  sey###@gmail.com  
23 Şük###  Dem### suk###@gmail.com  
24 Şük### Asa### suk###@gmail.com  
25 Tub### Alt###  tub###@gmail.com  
26 Tuğ### Nur Yel### tug###@gmail.com  
27 Tuğ### Top### tug###@hotmail.com  
28 Yas### Ays### ays###@gmail.com  
29 Yas### Bay### tas###@gmail.com  
30 Yet### Taş###  yet###@gmail.com  
31 Yıl### Özt###  ryi###@gmail.com  
32 Yus### Kur### emi###@gmail.com  
33 Zeh### Bet### Öze###  zbo###@gmail.com  
34 Zeh### Ert###  zeh###@gmail.com  
35 Zeh### Kor###  zeh###.kor###@gmail.com  
36 Zek### Yıl### zek###@hotmail.com  
37 Zül### Bal###  haf###@gmail.com  
38 Zül### Kıy###  zul###@hotmail.com  
Görüntülenme: 235 Yayınlanma Tarihi: 15 Eylül 2023