Öğretim Görevlisi Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesi  ile “Öğretim  Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

Kod

Birimi

Kadro Unvanı

YDS veya Eşdeğeri

(en az)

ALES

(en az)

Özel Koşullar

1

Edebiyat Fakültesi/Psikoloji Bölümü/Psikoloji Anabilim Dalı

Öğr. Gör.

75

70

Psikoloji alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak, sosyal psikoloji alanında doktora yapıyor olmak.

2

Edebiyat Fakültesi/Psikoloji Bölümü/Psikoloji Anabilim Dalı

Öğr. Gör.

85

70

Psikoloji alanında lisans ve  klinik psikoloji alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.

 

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi

10.01.2020

Son Başvuru Tarihi

24.01.2020

Ön Değerlendirme Tarihi

28.01.2020

Sınav Giriş Tarihi

31.01.2020

Sonuç Açıklama Tarihi

04.02.2020

 

BAŞVURU BELGELERİ

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. YÖK formatında Türkçe özgeçmiş.
 3. 1 adet Fotoğraf.
 4. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 5. Öğrenim Belgeleri (lisans diploması, resmi lisans transkripti (asıl veya onaylı suret olarak).
 6. Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren onaylı belge.
 7. Atama yapılacak programın Lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda  ALES Sonuç Belgesi.
 8. YDS veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen sınav belgesi.
 9. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.
 10. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
 11. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

BAŞVURU YERİ

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye/ İstanbul adresinde yerleşik İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Personel Dairesi Başkanlığı’na başvuru dilekçesi ve istenilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Görüntülenme: 804 Yayınlanma Tarihi: 10 Ocak 2020