Öğretim Üyesi Alım İlanı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerine “2547 Sayılı Kanun" ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama Ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin örneklerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama Ve Yükseltme Kriterleri’ne göre başvuru sahibinin hakemli dergilerde alanıyla ilgili en az bir makalesinin yayımlanmış veya söz konusu kriterlerin  8 inci maddesinde belirtilen çalışmalardan en az on beş (15) puan karşılığı faaliyette bulunmuş olması gerekir.)  içeren bir (1) adet dosya ve üç (3) adet PDF formatında hazırlanmış CD veya taşınabilir bellek ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent cad. no:4 34764 Ümraniye /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 20.08.2019 Salı günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

Duyurulur.

 

Kod

Birim

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Ekonomi

*Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisans, yüksek Lisans ve doktora eğitimlerini İngilizce eğitim veren bir İktisat programında tamamlamış olmak. Ekonomik büyüme alanında Türkiye üzerine ekonometrik bir çalışma içeren uluslararası yayınları olması.

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Ekonomi

*Dr. Öğretim Üyesi

1

Yüksek lisans ve doktorasını yurtdışında İslami Finans alanında tamamlamış olmak. İslami Finans alanında uluslararası yayını olması.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisans ve  Doktorasını Sosyoloji alanında yapmış olmak. Göç, aidiyet ve toplumsal cinsiyet üzerine çalışmalar yapmış olmak

 

4

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Dr. Öğretim Üyesi

1

Ahkam Hadisleri alanında yayın ve çalışmalar yapmış olmak.

NOT: *Bu kadroya başvurabilmek için, adayın “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in 8. Maddesinin 7. Fıkrasında belirtilen yabancı dilde (İngilizce) ders verebilme  koşulunu sağlamış  olması gerekir.

 

Görüntülenme: 60 Yayınlanma Tarihi: 05 Ağustos 2019