Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dalına “2547 Sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin örneklerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama Ve Yükseltme Kriterleri’ne göre başvuru sahibinin hakemli dergilerde alanıyla ilgili en az bir makalesinin yayımlanmış veya söz konusu kriterlerin  8 inci maddesinde belirtilen çalışmalardan en az on beş (15) puan karşılığı faaliyette bulunmuş olması gerekir.)  içeren bir (1) adet dosya ve üç (3) adet PDF formatında hazırlanmış CD veya taşınabilir bellek ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent cad. no:4 34764 Ümraniye /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 24.01.2020 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

Duyurulur.

Kod

Birim

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Öze Koşullar

1

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji 

Psikoloji

Dr. Öğretim Üyesi

1

Psikoloji alanında lisans mezunu olmak, gelişim psikolojisi alanında doktora derecesi almış olmak. Gelişim psikolojisi alanında uluslararası dergilerde  en az bir akademik yayını olması

 

 

Görüntülenme: 621 Yayınlanma Tarihi: 10 Ocak 2020