Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümüne “2547 Sayılı Kanun" ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama Ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin örneklerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama Ve Yükseltme Kriterleri’ne göre başvuru sahibinin hakemli dergilerde alanıyla ilgili en az bir makalesinin yayımlanmış veya söz konusu kriterlerin  8 inci maddesinde belirtilen çalışmalardan en az on beş (15) puan karşılığı faaliyette bulunmuş olması gerekir.)  içeren dört (4) nüsha dosya ile üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 26.03.2019 Salı günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

Duyurulur.

 

Birim

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

Eğitim Fakültesi

Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilimler Bölümü

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

3

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Türk Dili Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dallarından  birinde doktora eğitimi yapmış olmak.

 

 

Yayınlanma Tarihi: 12 Mart 2019