Öğretim Üyesi İlanı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümüne/Anabilim Dalına 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların; sınava gireceği yabancı dili belirten dilekçe ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomasının örneklerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınlarını içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 03 Haziran 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

Duyurulur.

Birim

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü/Felsefe Anabilim Dalı

Yrd. Doçent

1

Yüksek Lisansını ve Doktorasını Felsefe alanında yapmış olmak. Tarih ve Siyaset Felsefesi üzerine bilimsel çalışmalarda bulunmuş olmak.

Yayınlanma Tarihi: 20 Mayıs 2015