Öğretim Üyesi İlanı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

“2547 Sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna atanmak isteyen adayların; dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydını, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesinin örneğini, yayın listesini (başlıca araştırma eserinin adını belirterek), yayınlarını, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren bir (1) adet basılı dosya ve altı (6) adet dijital (USB) kopyası ile;

Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların, dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik, doktora belgelerinin örneğini, bilimsel yayınlarını ve listesini, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezlerinin listesini içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört ( 4) adet dijital (USB) kopyası ile

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin örneklerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosyasını ve dört (4) adet dijital (USB) kopyasını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent cad. no:4 34764 Ümraniye /İstanbul) şahsen teslim etmesi gerekmektedir

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 30.09.2020 Çarşamba mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

Duyurulur.      

 

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI (16.09.2020) 

Kod

Birim

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profesör

1

 Avrupa Birliği alanında doçentlik almış ve Avrupa Birliği-Türkiye ilişkisi, yasadışı göç, enerji güvenliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Doçent

1

Temel İslam Bilimleri alanında doçentlik almış olmak ve tefsir alanında çalışmalar yapmış olmak.

3

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doçent

 

1

Felsefe ve Din Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak  ve Din Bilimleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

4

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili ve Eğitimi

Dr. Öğretim Üyesi

1

İngiliz Dili ve Eğitimi (İngilizce Öğretmenliği) alanında Doktora yapmış olmak.

 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği 

Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

Başvuru Formu için tıklayınız.

Görüntülenme: 702 Yayınlanma Tarihi: 17 Eylül 2020