Öğretim Üyesi İlanı

10.04.2021

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

“2547 Sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin örneklerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent cad. no:4 34764 Ümraniye /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 24.04.2021 Cumartesi mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

Duyurulur.      

 

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI (10.04.2021)

 

Kod

Birim

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

1

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Dr. Öğretim Üyesi

1

Eski Türk Dili alanında doktora yapmış olmak.

2

Edebiyat Fakültesi

Çeviribilim

Arapça Mütercim Tercümanlık

* Dr. Öğretim Üyesi

1

 

Mütercim Tercümanlık (Arapça), Çeviribilim (Arapça), Arap Dili Edebiyatı, Arap Dili ve Belağatı alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

3

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

Dr. Öğretim Üyesi

1

Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak.

4

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Ekonomi

**Dr. Öğretim Üyesi

1

Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Uluslararası Ekonomi veya Para ve Banka alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

5

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

**Dr. Öğretim Üyesi

1

Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Güncel Balkan, Orta Doğu, Doğu Avrupa veya Avrasya Ülkelerinin Siyaseti ve Dış Siyaseti alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

6

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Milletlerarası Hukuk

Dr. Öğretim Üyesi

1

Milletlerarası Kamu Hukuku (Devletler Hukuku) alanında doktora yapmış olmak.

7

Hukuk

Fakültesi

Özel Hukuk

Roma Hukuku

Dr. Öğretim Üyesi

1

Roma Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

8

Hukuk

Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Dr. Öğretim Üyesi

1

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

 (*) Bu kadroya başvuranların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. Maddesinin 7. Fıkrasındaki yabancı dilde (Arapça) ders verebilme koşulunu sağladığına ilişkin belgeye sahip olması gerekmektedir.

(**) Bu kadroya başvuranların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. Maddesinin 7. Fıkrasındaki yabancı dilde (İngilizce ) ders verebilme koşulunu sağladığına ilişkin belgeye sahip olması gerekmektedir.

 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği

Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Görüntülenme: 658 Yayınlanma Tarihi: 12 Nisan 2021