Öğretim Üyesi İlanı

12.10.2021

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

"2547 Sayılı Kanun" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri"nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna atanmak isteyen adayların; dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydını, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesinin örneğini, yayın listesini (başlıca araştırma eserinin adını belirterek), yayınlarını, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren bir (1) adet basılı dosya ve altı (6) adet dijital (USB) kopyası ile;

Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin örneklerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin örneklerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent cad. no:4 34764 Ümraniye /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 26.10.2021 Salı günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

Duyurulur.      

 

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI (12.10.2021)

Kod

Birim

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

1

Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

Sosyal Psikoloji

 

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Sosyal Psikoloji alanında yapmış olmak.

2

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Doçent

1

Türk Dili alanında doçent unvanı almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

3

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Arap Dili ve Eğitimi

Profesör*

1

 

Doğu Dilleri (Arapça) ve Edebiyatları bilim alanında doçent unvanı almış olmak  ve  bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

4

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili ve Eğitimi

Doçent**

1

Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce) alanında doçent unvanı almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

5

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Dr. Öğretim Üyesi

1

 

Eğitim Yönetimi veya   Eğitim Ekonomisi Ve Planlaması alanlarından birinde doktora yapmış olmak.

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profesör**

1

 

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanında doçent unvanı almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

(*) Bu kadroya başvuranların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. Maddesinin 7. Fıkrasındaki yabancı dilde (Arapça) ders verebilme koşulunu sağladığına ilişkin belgeye sahip olması gerekmektedir.

(**) Bu kadroya başvuranların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. Maddesinin 7. Fıkrasındaki yabancı dilde (İngilizce ) ders verebilme koşulunu sağladığına ilişkin belgeye sahip olması gerekmektedir

 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği

Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri

Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Görüntülenme: 731 Yayınlanma Tarihi: 13 Ekim 2021