Öğretim Üyesi İlanı

28.04.2023

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 “2547 Sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna atanmak isteyen adayların; dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydını, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesinin örneğini, yayın listesini (başlıca araştırma eserinin adını belirterek), yayınlarını, yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren bir (1) adet basılı dosya ve altı (6) adet dijital (USB) kopyası ile;

Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir.)  ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil  ve arşiv kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma  üniversite web adresinden ulaşılabilir.),  bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile,

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil ve adli arşiv kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma  üniversite web adresinden ulaşılabilir.), bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 12.05.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

Adresi:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye /İstanbul

Duyurulur.

 

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI (28.04.2023)

Kod

Birim

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

1

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı

Profesör

1

Klasik Türk Edebiyatı bilim alanında doçent unvanı almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

2

Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Felsefe Tarihi

Profesör

1

Felsefe Tarihi bilim alanında doçent unvanı almış ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak.

3

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Profesör

1

Ticaret Hukuku bilim alanında doçent unvanı almış olmak, ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, deniz ticareti hukuku ve özel sigorta hukuku alanlarında çalışmalar yapmış olmak.  

4

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Dr. Öğretim Üyesi

1

Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında çalışmalar yapmış olmak.,

5

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Dr. Öğretim Üyesi

1

Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Ceza ve Ceza Muhakemeleri hukuku alanlarında  çalışmalar yapmış olmak

6

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Dr. Öğretim Üyesi

1

Kamu Hukuku Anabilim Dalında  doktora yapmış olmak ve Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

7

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Tefsir

Dr. Öğretim Üyesi

(*)

1

Tefsir bilim alanında doktor unvanı almış, bu alanda çalışmalar yapmış olmak ve Arapça dilinde ders verecek yeterliğe sahip olmak.

8

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent (*)

1

Temel İslam Bilimleri bilim alanında doçent unvanı almış, bu alanda çalışmalar yapmış olmak ve Arapça dilinde ders verecek yeterliğe sahip olmak.

 

(*) Bu kadroya başvuranların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. Maddesinin 7. Fıkrasındaki yabancı dilde (Arapça ) ders verebilme koşulunu sağladığına ilişkin belgeye sahip olması gerekmektedir.

 

Başvuru Formu için tıklayınız.

Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni için tıklayınız.

Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni için tıklayınız.

Faaliyet ve Puanlama Tablosu için tıklayınız

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği

Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri

Görüntülenme: 1089 Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2023