Öğretim Üyesi İlanı

20.05.2024

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

“2547 Sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydını, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesinin örneğini, yayın listesini (başlıca araştırma eserinin adını belirterek), yayınlarını, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma  üniversite web adresinden ulaşılabilir.), yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren bir (1) adet basılı dosya ve altı (6) adet dijital (USB) kopyası ile;

Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil kaydını, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma  üniversite web adresinden ulaşılabilir.),  bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile,

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların; başvuru dilekçesi (başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun Kod/ Birimi/Unvanı açıkça belirtilmelidir.) ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil ve adli arşiv kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin örneklerini, yayın puan tablosunu (detaylı bilgi ve forma  üniversite web adresinden ulaşılabilir.), bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital (USB) kopyası ile

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 03.06.2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

İlanda belirtilen kadrolar için gerekli bilgilere üniversitemiz web sayfası www.29mayis.edu.tr adresinden ulaşılabilir

Adresi:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü

Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye /İstanbul

Duyurulur.      

 

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI (20.05.2024)

Kod

Birim

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Adet

Açıklama

1

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Anayasa Hukuku

Profesör

1

Anayasa Hukuku alanında doçent unvanı almış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

2

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Milletlerarası Hukuk

Profesör

1

Milletlerarası Kamu Hukuku alanında doçent unvanı almış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

3

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doçent

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi hukuku alanında doçent unvanı almış olmak ve bu alanda çalışmalar yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

4

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

Dr. Öğretim Üyesi

1

Kamu Hukuku alanında doktora yapmış ve İdare Hukuku alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak

5

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Genel Kamu Hukuku

Dr. Öğretim Üyesi

1

Kamu Hukuku alanında doktora yapmış ve Genel Kamu Hukuku alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

6

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Doçent

1

Ticaret Hukuku alanında doçent unvanı almış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

7

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Roma Hukuku

Dr. Öğretim Üyesi

1

Özel Hukuk alanında doktora yapmış ve Roma Hukuku alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

8

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Dr. Öğretim Üyesi

1

Özel Hukuk alanında doktora yapmış ve Ticaret Hukuku alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

9

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Dili

Profesör

1

Eski Türk Dili  alanında doçent unvanı almış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

10

Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Profesör

1

Bilgi ve Belge Yönetimi, Müessese Arşivleri veya Kütüphanecilik veya Arşivcilik alanlarından birinde doçent unvanı almış olmak ve bu alanlardan birinde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

11

Edebiyat Fakültesi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Doçent

1

Bilgi ve Belge Yönetimi alanında doçent unvanı almış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

12

Edebiyat Fakültesi

Felsefe


Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı

Doçent

1

Felsefe alanında doçent unvanı almış olmak ve Türk İslam Düşüncesi ve Batı Felsefesi arasında mukayeseli bilimsel çalışmalar yapmış olmak.  

13

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

Okul Öncesi Eğitimi alanında doçent unvanı almış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

14

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doçent unvanı almış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

15

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi

Arap Dili Eğitimi

Dr. Öğretim Üyesi

1

Arap Dili ve Belagati alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

16

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doçent

1

Temel İslam Bilimleri  alanında doçent unvanı almış olmak ve Hadis alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

17

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi

1

İslam Tarihi alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda uluslararası bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

18

İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dr. Öğretim Üyesi

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak ve bu alanda yabancı dilde  bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

Başvuru Formu için tıklayınız.

Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni için tıklayınız.

Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni için tıklayınız.

Faaliyet ve Puanlama Tablosu için tıklayınız.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği

Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri

Görüntülenme: 1055 Yayınlanma Tarihi: 20 Mayıs 2024