Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Alımı Değerlendirme Sonuçları

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Resmi Gazete ve  web sitemizde 14.12.2018 tarihinde ilan edilen Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı 1 Araştırma Görevlisi kadrosu için giriş sınavı, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in  11. maddesine göre yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. “Asıl” olarak kazanan adayın 15.01.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir.

 

Duyurulur.

11.01.2019

ARAŞTIRMA KADROSU GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME LİSTESİ 

 

ADI SOYADI

ALES PUANI

ALES PUANI %30

LİSANS MEZUNİYET NOTU

LİSANS MEZUNİYET NOTU %30

YABANCI DİL PUANI

YABANCI DİL PUANI %10

GİRİŞ SINAV NOTU

GİRİŞ SINAV NOTU %30

TOPLAM PUAN

AÇIKLAMA

1

Yusuf Bera TOPALOĞLU

86,50749

25,95

95,33

28,60

92,50

9,25

95

28,50

92,30

Başarılı

(Asıl)

2

Ramazan Emre MİDİLLİ

86,70364

26,01

95,33

28,60

90,00

9,00

90

27,00

90,61

Başarılı

(Yedek)

 

 

Yayınlanma Tarihi: 11 Ocak 2019