Tarihçiler İçin Yan Beceriler - AGEP Programları

AGEP kapsamında Tarih Bölümü öğrencileri için düzenlenecek seminerlerde amaç öğrencilere mezun olduklarında gerek tarih alanında gerekse başka alanlarda kullanabilecekleri yan beceriler kazandırmaktır. Seminerlerde bu becerilerin elde edilebilmesi için gereken bilgiler verilecek ve öğrencilere aynı zamanda bölüm veya fakülte içinde bu becerilerini geliştirme imkanları sunulacaktır (toplantı düzenleme, öğrenci yazı editörlüğü vs).

Programlara kontenjanlar dahilinde diğer bölümlerden de öğrenci kabul edilecektir.

2018-2019 Akademik Yılı için aşağıdaki AGEP programları öngörülmüştür. Oturum sayıları verilmiş olup oturum süreleri 2 saattir.

AGEP- (Güz 2018), TARİHÇİLER İÇİN YAN BECERİLER

Editörlük Dersleri Bir yazının içeriğin incelenmesi, düzeltilmesi ve okuyucuya sunulacak hale getirilmesini süreci işlenecektir.  Yürütücü: Ertuğrul Ökten Oturum sayısı: 3
Eleştirel Okuma  Farklı okuma türlerinden eleştirel metin okumaları yapma yeteneklerinin geliştirilmesi (özellikle tarih, edebiyat, felsefe alanında).

Yürütücü:  Sinan Kaya

Oturum sayısı: 11
Organizasyon Becerileri İş planlaması yapmak, yapılacak işleri her zaman güncel tutmak ve öncelik sırasına yerleştirmek, önemli belgeleri arşivlemek, proje yönetimi, organizasyon duyurusu ve yayını yapma gibi becerileri geliştirmesi (davet, yazışmalar, yer ve zaman ayarlama, seyahatleri organize etmek, afiş vs.). Toplantı-Konuşma-Konferans düzenleme aşamaları öğretilecek ve bu konuda Bölüm ve Fakülte içinde aktif olmaları sağlanacak. Yürütücü: Cengiz Yolcu, Mehmet Akbulut.  Oturum sayısı:  6
Sinema Tarihi   Yürütücü:  Özlem Çaykent Oturum sayısı: 6

 

NOT:  31 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 10:00'da programlarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Yer: Elmalıkent Yerleşkesi B Binası Salon: BE107

Yayınlanma Tarihi: 25 Ekim 2018