Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Alımı İlanı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümüne “2547 Sayılı Kanun" ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama Ve Yükseltme Kriterleri’nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrosuna atanmak isteyen adayların; dilekçesi ile birlikte iki (2) adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 7. Maddesinin 3. Fıkrasındaki yabancı dil koşulunu sağladığına ilişkin belgeyi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesinin örneğini, yayın listesini (başlıca araştırma eserinin adını belirterek), yönettiği doktora ve yüksek lisans tezleri listesini içeren bir (1) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri ve ilaveten yayınlarını içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent cad. no:4 34764 Ümraniye /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 16 Kasım 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir.

Kod

Birim

Bölüm/Anabilim Dalı

Kadro

Adet

Açıklama

1

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/ Din Bilimleri Anabilim Dalı

Profesör

1

Dinler Tarihi, Yahudilik ve mukayeseli Yahudi-İslam teolojisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

 

Yayınlanma Tarihi: 02 Kasım 2018