Yabancı Diller Yüksek Okulu Öğretim Elemanı Alımı İlanı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Birimi

Unvanı

Kadro Adedi

Özel Şartlar

Yabancı Diller Yüksekokulu /Yabancı Diller Bölümü/ İngilizce Hazırlık Birimi

Öğr. Gör.

1

1. Eğitim Fakültelerinin İngilizce Öğretmenliği programlarından mezun olmak.

2. Lisans öğrenimi sonrası en az dört yıllık öğretmenlik deneyimine sahip olmak.

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

 

 


SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi

22.05.2019

Son Başvuru Tarihi

07.06.2019

Ön Değerlendirme Tarihi

12.06.2019

Sözlü Sınav Tarihi

14.06.2019 Saat: 10:00-16:00

Sonuç Açıklama Tarihi

21.06.2019

 

GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Alanlarındaki puan türünde ALES’ten en az 70 puan almış olmak, Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 4. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,

 (3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine üniversitemiz senatosu karar verir.

BAŞVURU BELGELERİ

 1. Öğretim Elemanı Başvuru Dilekçesi
 2. Özgeçmiş (YÖK Formatında).
 3. Fotoğraf (1 Adet).
 4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
 5. Öğrenim Belgeleri (lisans, yüksek lisans diplomaları ve transkripti (asıl veya onaylı suret olarak).
 6. Yabancı ülke yükseköğretim kurumlarından alınan diploma denkliklerini gösteren onaylı belge.
 7. ALES Sonuç Belgesi (En az 70 puan).
 8. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduğunu gösteren belge.
 9. Tecrübe Durumunu Gösterir Belge.
 10. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.
 11. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge. (E- Devlet üzerinden alınan belge)
 12. Özel Şartları taşıdığını gösteren belgelerin kopyası 

Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları web (https://www.29mayis.edu.tr/) adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU

Başvurunun aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Başvuru süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Adres:

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Elmalıkent Mah. Elmalıkent Cad. No:4 34764 Ümraniye/ İstanbul

 

- Öğretim elemanı başvuru formu için tıklayınız.

Görüntülenme: 424 Yayınlanma Tarihi: 22 Mayıs 2019