Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Kadrosu Giriş Sınavı Değerlendirme Listesi

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Resmi Gazete ve  web sitemizde 11.03.2021 tarihinde ilan edilen Üniversitemiz İktisadi ve İdari  Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim  Dalı’na alınacak 1 araştırma görevlisi kadrosu için giriş sınavı, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in  11. maddesine göre yapılmış olup, aynı Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca ilgili sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isimleri aşağıda belirtilmiştir. “Asıl” olarak kazanan adayın 31.03.2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir. 

Duyurulur.

 

ARAŞTIRMA KADROSU GİRİŞ SINAVI DEĞERLENDİRME LİSTESİ 

30.03.2021

ADI SOYADI

ALES PUANI

ALES PUANI %30

LİSANS MEZUNİYET NOTU

LİSANS MEZUNİYET NOTU %30

YABANCI DİL PUANI

YABANCI DİL PUANI %10

GİRİŞ SINAV NOTU

GİRİŞ SINAV
NOTU %30

TOPLAM PUAN

AÇIKLAMA

Aycan Şahin

84,19677

25,26

89,96

26,99

75

7,50

85

25,50

85,25

ASIL (Başarılı)

Saltuk Taha Barlı

91,61602

27,48

66,40

19,92

80

8,00

90

27,00

82,40

YEDEK (Başarılı)

 

Görüntülenme: 373 Yayınlanma Tarihi: 30 Mart 2021