Akademisyenlerimize (TÜBA) Bilimsel Telif Eser Ödülleri

Akademisyenlerimize (TÜBA) Bilimsel Telif Eser Ödülleri

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), TESEP, “Bilimsel Telif Eser” Ödülleri Açıklandı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, tüm bilim alanlarında üniversite düzeyinde nitelikli Türkçe bilimsel telif eser yazım ve yayınını teşvik amacıyla verilen 2018 Bilimsel Telif Eser Ödülleri (TESEP) sahiplerini buldu.

Bu yıl ikisi Telif Eser Ödülü, biri Halil İnalcık Özel Ödülü ve dördü Kayda Değer Eser Ödülü olmak üzere yedi Türkçe Bilimsel Telif eser TÜBA-TESEP Ödülü’ne layık görüldü.

Sultanın Casusları: 16. Yüzyılda İstihbarat, Sabotaj ve Rüşvet Ağları kitabıyla, üniversitemiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emrah Safa GÜRKAN’a, “Bilimsel Telif Eser” ödülü, 

Üniversitemiz Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asım Cüneyd KÖKSAL’a ise Fıkıh ve Siyaset: Osmanlılarda Siyaset-i Şer'iyye, adlı eseriyle “Kayda Değer Telif Eser Ödülü (Mansiyon) layık görüldü.

Öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 

Doç. Dr. Emrah Safa GÜRKAN 

Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra, gene aynı üniversitenin Tarih Bölümü’nde Prof. Halil İnalcık’ın danışmanlığında 16. Yüzyılda Batı Akdeniz’de Osmanlı korsanları üzerine hazırladığı tezle 2006 yılında yüksek lisans derecesini aldı. Doktora çalışmalarını 2012 yılında Georgetown Üniversitesi’nde Osmanlı-Habsburg rekabeti çerçevesinde 16. Yüzyıl Akdenizi’nde İstihbarat konusu üzerine tamamladı. Medeniyetler arası diplomasi, saray hizipleri, Osmanlı stratejisi ve karar alma mekanizması, serhat çalışmaları, korsanlık, kölelik ve ihtida konuları üzerine uzmanlaşan Gürkan çeşitli uluslararası dergilerde makaleler yayınladı.

 

 

Doç. Dr. Asım Cüneyd KÖKSAL

1999’da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Anabilim dalında yüksek lisansını (2001), aynı bölümün İslam Hukuku Anabilim dalında “Usûlü’l-Fıkh’ın Mahiyeti ve Gayesi” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2007). 2014 yılında doçent unvanını aldı. Akademik ilgi alanları; fıkıh usulü, İslam hukuku ve hukuk tarihi, İslam ahlak, hukuk ve siyaset felsefesi üzerinde yoğunlaşmaktadır.

 

 

Görüntülenme: 1185 Yayınlanma Tarihi: 17 Aralık 2018