Doç. Dr. Arzu ATİK’ten Yeni Eser; Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri

Doç. Dr. Arzu ATİK’ten Yeni Eser; Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Arzu ATİK’in araştırmacı Akgül ZORBAY'la birlikte hazırladığı "Sıyanet (26 Mart - 16 Temmuz 1914) Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri (Talepler, Engeller, Mücadele)" adlı eser LİBRA yayınlarından çıktı.

26 Mart 1914-16 Temmuz 1914 tarihleri arasında haftalık olarak yayımlanan Sıyanet’in ancak 17 sayısına (26 Mart 1914-16 Temmuz 1914) ulaşılabilmiştir. İmtiyaz sahibi Melek Meliha, sorumlu müdürü Zaime Hayriye’dir. Yalnızca Müslüman kadınlardan kurulmuş olan İstihlak-ı Millî Kadınlar Cemiyet-i Hayriyesi derneğinin yayın organı olarak düşenebileceğimiz Sıyanet, Müslüman kadınların çalışma hayatına doğru attıkları adımı desteklemek ve kolaylaştırmak amacını taşımaktadır. Cemiyet, Sıyanet vasıtasıyla yaptığı hizmetleri ve Türk kadınlarının bulundukları her alanda elde etmiş olduğu başarı ve ilerlemenin görünür olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Sıyanet kendisini “içtimai, edebî, ilmî, iktisadi kadın ve aile gazetesi” olarak tanımlamıştır...

Görüntülenme: 1330 Yayınlanma Tarihi: 29 Nisan 2020