Gençlik Ve Spor Bakanlığı’ndan Ekonomi Bölümü’nün Projesine Destek!

Gençlik Ve Spor Bakanlığı’ndan Ekonomi Bölümü’nün Projesine Destek!

Ekonomi Bölümü Başkan Vekili Doç. Dr. Engin Sorhun’un koordinatörlüğünde hazırlanıp Girişimcilik ve Finans Kulübü öğrencileri ile yürütülecek “Büyük Veri Madenciliği İçin Kodlama: Eğitim ve Bilinçlendirme Projesi” başlıklı proje Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı’nın “Yenilikçi Fikirler” alanında hibe desteği kazandı.

Projenin genel amaçları:

  • Gençlere yönelik büyük veri madenciliği için kodlama eğitimleri vererek gençlerin bilgi ve öz güven sahibi, etkin, uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olmalarını sağlamak.
  • Gençlerin büyük veri analizi ve kodlama alanındaki teknolojik yenilikler konusunda yeteneklerinin artırılması ve bu yeni teknolojilerin gençlerin kişisel gelişimlerini ve kariyerlerini desteklemesi.
  • Gençlerin, sadece hazır veri analizi yazılımlarını kullanan değil, onları kullanıp kod yazarak ürün oluşturmalarını sağlamak.
  • Gençlerin geleceğe uygun niteliklere sahip olması.
  • Gençlere algoritmik ve bilişimsel düşünme becerisi kazandırmak ve onların problem çözme ve analitik düşünme yeteneklerini artırmak.
  • Gençlere kodlamanın temellerini öğretmek, ileri düzeyde bilgisayar beceri için temel oluşturmaktır.

Bu amaçları gerçekleştirmek için proje kapsamında:

  • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bünyesindeki Ekonomi-Finans Laboratuvarı’nda İstanbul’daki lise ve yükseköğrenim kurumlarından 26 gencimize STATA ve “R” dilleri ile 60 saat uygulamalı büyük veri madenciliği için kodlama eğitimi verilecek,
  • “Büyük Veri Madenciliği İçin Kodlama ve Meslekî Kariyer İçin Önemi” paneli düzenlenerek 100 genç, kodlama ve veri analiz uzmanı ile buluşturulacak,
  • Proje ekibi konunun uzmanları ile görüşerek ve önde gelen rapor ve çalışmaları tarayarak “Büyük Veri Madenciliği İçin Kodlama ve Meslekî Kariyer İçin Önemi” kitapçığı hazırlayacaktır.

Proje Web Sayfası: https://big-data.29mayis.edu.tr/

twitter: @BigData29
Instagram: bigdata29

Görüntülenme: 1040 Yayınlanma Tarihi: 25 Ekim 2018