Öğretim Üyemiz Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER'in “Karâfî'nin Usûl Anlayışı” Adlı Eseri Yayımlandı

Öğretim Üyemiz Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER'in “Karâfî'nin Usûl Anlayışı” Adlı Eseri Yayımlandı

"Şihâbeddîn Karâfî, (VII./XIII.) asırda Mısır’da yaşamış bulunan Mâlikî fıkıh ve usûl âlimidir. Mezhep içerisinde gösterdiği faaliyetler sebebiyle mezhebin imamlarından biri olarak kabul edilen Karâfî diğer bilginler arasında özellikle dil, mantık ve felsefe benzeri ilimlerde temayüz etmiştir. Akli ilimlere hâkimiyeti sebebiyle fıkıh usulünde kendi çağına ve sonrasına damga vuracak bir yetkinlik kazanan Karâfî, asıl olarak maslahat ve makasıd temelli hukuk düşüncesine dayalı ictihadın tesisine yaptığı vurgu ve katkılarla şöhret bulmuştur. Gerek dünyada gerekse ülkemizde yapılan fıkıh ve usûl çalışmalarında Karâfî’nin görüşlerine sık sık atıf yapılmıştır. Ancak ülkemizde bu değerli bilgin hakkında müstakil bir çalışma yok gibidir. Bu bağlamda çalışmamız, söz konusu boşluğun doldurulmasına bir nebze katkıda bulunmak amacıyla Maliki mezhebinin en önemli simalarından biri olan Karâfî’nin hukuk düşüncesini ve fıkıh tarihindeki yerini mercek altına almayı amaçlamaktadır."

Görüntülenme: 2208 Yayınlanma Tarihi: 15 Ocak 2020