"Osmanlı İstanbulu" Uluslararası Sempozyum V Bildiri Kitabı Yayımlandı

"Osmanlı İstanbulu" Uluslararası Sempozyum V Bildiri Kitabı Yayımlandı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) birlikte düzenlediği V. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumunun, yeni bildiri kitabı neşredildi. Editörlüğünü Prof. Dr. Feridun M. Emecen, Prof. Dr. Ali Akyıldız ve Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan’ın yaptığı eser, 19-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında geçekleştirilen sempozyumun bildirilerini içeriyor.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul tarihinin Osmanlı asırlarına yeni katkılarda bulunmak amacıyla periyodik olarak tekrarlanabilir bir çerçevede seri sempozyumlar düzenlemeyi kararlaştırmış olup bu anlamda Osmanlı dönemi İstanbulu'nun tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesiyle bir Türk - İslam şehri haline geliş sürecini ele alan uluslararası katılımlı sempozyumun dördüncüsünü gerçekleştirmiştir. Bu kitap söz konusu toplantıya sunulan tebliğlerin makale haline getirilmiş şekillerini ihtiva etmektedir. Kitapkati makaleler İstanbul'un Osmanlı dönemindeki tarihini, şehrin fiziki gelişimini, yerleşme şekli ve imarını, sosyal yapı ve gruplar ile ekonomik faaliyetlerini ve edebiyatını kapsamakta, bu hususlarla ilgili çeşitli spesifik konuları ele almış bulunmaktadır.

Sempozyum kitabının önceki sayılarına www.osmanliistanbulu.org sitesinden erişim sağlayabilirsiniz.

Yayınlanma Tarihi: 24 Mayıs 2018