Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN’dan Yeni Bir Eser!

Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN’dan Yeni Bir Eser!

İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Salime Leyla GÜRKAN’ın "İbrâhim'den Ezra'ya İsrailoğulları Tarihi" İSAM yayınlarından çıktı.

Bu kitap, İsrâiloğulları tarihinin kurucu dönemlerine karşılık gelen, İbrâhim peygamberin döneminden Ezra’nın yaşadığı döneme kadar olan İsrâiloğulları tarihini (m.ö. y. 2000-400) bilhassa monoteist gelenek bağlamında konu edinmektedir. Kitabın ana çerçevesi ve takip edilen kronoloji, Yahudi kaynaklarında yer alan anlatımı ve kronolojiyi temel almaktadır. Fakat bu anlatıma ait bilgiler Kur’ân-ı Kerim’de ve ilgili İslam kaynaklarında yer alan bilgiler ve farklı görüşler, aynı zamanda tarihî-arkeolojik bulgulara ve Tanah/Eski Ahit üzerine ortaya konan metin kritiği çalışmalarına dayanan yorumlar ve tenkit noktalarıyla birlikte değerlendirilmektedir. Türkçe’de müstakil çalışmalara fazla konu edilmemiş olan İsrâiloğulları tarihine yönelik farklı malzeme ve görüşlerin bilhassa Eski Ahit-Kur’an mukayesesi üzerinden ortaya konması amaçlanmaktadır.

Görüntülenme: 1282 Yayınlanma Tarihi: 22 Nisan 2020