Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN'den "İslâm ve Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi" Kitabı

Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN'den "İslâm ve Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi" Kitabı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN'ün kaleme aldığı "İslâm ve Batı İlişkileri Çerçevesinde Medeniyet Meselesi" kitabı Endülüs Yayınları tarafından yayımlandı.

Avrupa merkezciliğinin ortaya çıkardığı ve bizi ilgilendiren en önemli netice, Müslümanları ve islam medeniyetini tarih yazarlığı marifetiyle yok etmek olmuştur. Medeniyet hem her yönüyle hayat, hem de bu hayatı kendisine konu edinen düşünce olduğundan dolayı, İslam medeniyetinin tarih yazarlığı marifetiyle ihmali ve inkarı, İslam Düşüncesinin de ihmal ve inkarını intaç etmiştir.

Bulunduğumuz noktada bir taraftan İslam düşüncesi tarihi, medeniyet tarihinin mütemmim cüzü olarak, eksiksiz bir şekilde yazılırken; diğer taraftan bu düşünce ile irtibatlı olan diğer düşünceler de, bu arada batı düşüncesi de, birlikte yazılmalıdır / yazılacaktır. Bugün şunu daha iyi biliyoruz ki, bütün bir insanlık tarihini dikkate almadan, bir medeniyetin veya bir bölgenin tarihini yazmak mümkün olmuyor. Mesela 17.yy Osmanlı düşüncesini, siyasetini, sanatını, ilmini, dini hayatını vs. yazmak istiyorsak, bunu Çin, Hint, Rus ve Batı Avrupa ile irtibatı içinde yazmazsak, eksik yazmış olacağız. Elinizdeki bu eserde, bunun sadece bir mesele ve iki bölge arasındaki ilişki üzerinden müzakeresi yapılmaya çalışılmıştır.

Görüntülenme: 2202 Yayınlanma Tarihi: 10 Aralık 2018