2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı

Lisans Programları Arasında Merkezi Yerleştirme Puanıyla Geçiş İlanı

 

Üniversitemiz Programlarına, Yüksek Öğretim Kurulu’nca onaylanarak 2 Mayıs 2014 tarihli 28988 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve bu yönetmeliğe ilişkin yayımlanan "Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esasları" uyarınca merkezi yerleştirme puanları dikkate alınarak yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilecektir.

 

A) Uygulama Esasları Hakkında Açıklamalar

1-Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının -girdiği yıldaki- taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Örneğin, Türk Dili ve Edebiyatı (puan türü SÖZ) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında EA puanı varsa ve bu öğrencinin EA puanının geçmek istediği Felsefe programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.

2-2019-2020 eğitim öğretim yılı ve öncesinde yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıfta öğrenim görmekte olan öğrenciler söz konusu maddeden yararlanabileceklerdir. Bu durumdaki adayların intibakları ilgili kurullar tarafından yapılacaktır (intibaklar sonrasında yarıyıl/yıl kaybı yaşanabilir). Ancak, öğrenim bursu ve konukevlerinde indirimli kalma hakkı uzayan sürede de devam eder.

3-Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar kontenjan ayrılacaktır.

4-Bir programa başvuran öğrenci sayısının başvurunun yapıldığı yıl için ÖSYM Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %20’sini geçmemesi durumunda adayların kayıtları yapılacak olup, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılacaktır.

5-Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, adayların bu koşulları sağlamaları gerekmektedir.

6-Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacak olup başvuru alınmayacaktır.

7-Yerleştirildiği diploma programından tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara yatay geçiş yapacak öğrenciler 02 Eylül 2020 tarihinde yapılacak olan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yabancı Dil Yeterlik Sınavına alınacaklardır. Hazırlık sınıflarına geçiş yapacak öğrencilerin yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olmaları durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekecektir. Hazırlık sınıfı dışındaki sınıflara geçiş yapmak üzere başvuran öğrencilerden yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayanlar yatay geçiş yapamayacaklardır.

8-Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınacak olup, başarı vb. şart aranmayacaktır.

9-Öğrenciler merkezi yerleştirme puanıyla sadece bir defa yatay geçiş yapabilir. Ancak, bu yolla yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebileceklerdir. 

10-Öğrenciler “öğrenim ücreti” yönünden merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmış oldukları programın ödeme koşullarına veya bursluluk statüsüne göre işlem göreceklerdir. Öğrenim ücreti ödemeleri 2020-2021 akademik yılı ücretleri üzerinden tahsil edilecektir. Kısmen veya tamamen burslu olan kontenjanlara yerleşen öğrenciler üniversitenin mevcut burslu öğrencilerine tanınan “öğrenim bursu” dışındaki diğer imkânlardan yararlanamazlar. Ancak bu öğrencilere, yer bulunması halinde öğrenci konukevlerinde (yemek hakkı olmaksızın, barınma ücretlerinde tam bursluya %100,%75 bursluya %75, %50 bursluya %50, %25 bursluya %25 olmak üzere) indirim uygulanır.

11-Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş koşullarını sağlamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

B) Başvuru İşlemleri Hakkında Açıklamalar

- Başvurular 04-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında Üniversitemiz web sayfasında (www.29mayis.edu.tr) yer alacak "Merkezi Yerleştirme ile Yatay Geçiş" ilanıyla online olarak alınacaktır. 

- Aşağıda belirtilen “Başvuru İçin Gerekli Belgeler”in taranmış örneklerinin ogrenciisleri@29mayis.edu.tr e-mail adresine gönderilmesi suretiyle başvuru tamamlanacaktır.

- Adayların Üniversitemize şahsen gelmeleri gerekmeyecektir.

- Yatay geçişle yerleştirilen öğrencilerin intibakları sonucunda öğrenciler yarıyıl/yıl kaybı yaşayabilirler.

- Adayların e-posta adresinin aktif olarak kullanılır olması gerekmektedir.

- Eksik belgeyle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

C) Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Başvuru formu (https://obs.29mayis.edu.tr/yataygecis/)

2- Yeni tarihli öğrenci belgesi

3- Not çizelgesi (transkript)

4- Not çizelgesinde belirtilen derslerin onaylı içerikleri

5- Disiplin cezası almadığına dair belge

6- Öğrenim görmekte olduğu programa ait öğretim planının onaylı örneği

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi

8- ÖSYM sonuç belgesi (yükseköğretim programına yerleştirildiği yıla ait sonuç belgesinin internet çıktısı)

9- 1 adet vesikalık fotoğraf

Not: Yatay geçişi gerçekleşen adayların kesin kayıtları sırasında yukarıdaki belgelerin asılları istenecektir. Belgelerin asıllarından herhangi birinin eksik olması veya gerçeği yansıtmadığının tespiti halinde adayın yatay geçişi iptal edilecektir.

D) Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

04-14 Ağustos 2020

  Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü

24-31 Ağustos 2020

 Başvuru Belgelerinin İlgili Komisyonlarca Değerlendirilmesi

02 Eylül 2020

 Yabancı Dil Yeterlik Sınavı *

11 Eylül 2020

 Değerlendirme Sonuçlarının İnternet Sayfasında İlanı

15-16 Eylül 2020

 Başvuruları Kabul Edilen Asıl Adayların Kesin Kayıtları

17-18 Eylül 2020

Başvuruları Kabul Edilen Yedek Adayların Kesin Kayıtları

* Yeterlik sınavına İslam ve Din Bilimleri, İlahiyat ve Mütercim-Tercümanlık (Arapça) programına başvuran adaylar Arapça’dan, Ekonomi, Felsefe, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce), Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı programına başvuranlar İngilizce’den gireceklerdir.

D) Kontenjan ve Puan Tablosu

Kontenjan ve puan tablosunu buradan indirebilirsiniz.

 

Görüntülenme: 1362 Yayınlanma Tarihi: 01 Ağustos 2020