2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı

Kurumlar Arası  Yatay Geçiş  Kontenjanları

 
      Yurt İçi
Fakülte Program Öğretim Dili 2. Sınıf 3.Sınıf
Edebiyat Fakültesi Felsefe  %30 İngilizce 2* 2*
Tarih %30 İngilizce 2* 2*
Türk Dili ve Edebiyatı %30 İngilizce 2* 2*
Psikoloji %30 İngilizce 2* 2*
Arapça Mütercim ve Tercümanlık  %30 Arapça 2* 2*
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık  İngilizce 2* 2*
İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce 2*  
Bilgi ve Belge Yönetimi Türkçe 2*  
İlahiyat Fakültesi İlahiyat %30 Arapça 3* 3*
İslam ve Din Bilimleri %30 Arapça 3* 3*
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler  İngilizce 6* 6*
Ekonomi İngilizce 6* 6*
Sosyal Hizmet Türkçe 6* 6*
Yönetim Bilişim Sistemleri Türkçe 6*  
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Türkçe 2* 2*
Arapça Öğretmenliği %30 Arapça 2* 2*
İngilizce Öğretmenliği %30 İngilizce 2* 2*
Okul Öncesi Öğretmenliği Türkçe 2* 2*
Türkçe Öğretmenliği Türkçe 2* 2*
Hukuk Fakültesi Hukuk Türkçe 6* 6*
*2022-2023 Akademik yılında yerleştirilen öğrenciler için öğrenim ücreti;
Hazırlık sınıflarında 49.500 TL+KDV (53.460 TL); Arapça Mütercim Tercümanlık, Bilgi ve Belge Yönetimi, Felsefe, İlahiyat, Sosyal Hizmet, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı programlarında 48.500 TL+KDV (52.380 TL); Arapça Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği programlarında 50.000 TL+KDV (54.000 TL); Ekonomi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Yönetim Bilişim Sistemleri programlarında 55.600 TL+KDV (60.048 TL); Psikoloji programında 60.000 TL+KDV (64.800 TL) ve Hukuk programında 70.000 TL+KDV’dir (75.600 TL). Ödemeler peşin veya 10 taksitle yapılabilir. Peşin ödenirse %6 indirim uygulanır. Hazırlık sınıfında okutulacak kitaplar o yılın öğrenim ücretine dâhil olup üniversite tarafından verilir. Müteakip yılların eğitim-öğretim ücreti -yıllık ortalama ÜFE artış oranını geçmemek kaydıyla- Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
Kabul Koşulları ve Değerlendirme
Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından düzenlenerek, 24.04.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 27561 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans  ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te yer alan kabul koşullarına göre yatay geçiş komisyonu yapar.  Yatay geçişe esas alınan değerlendirme puanı aşağıdaki formülle hesaplanır:
Değerlendirmeye esas puan = [(Adayın yerleştiği programdaki Merkezi Yerleştirme Puanı / Geçiş yapılmak istenilen programın ilgili yıldaki taban puanı) * 100 * 0,60] + [Genel Not Ortalaması * 0,40]                           Elde edilen puanlar büyükten küçüğe doğru sıralandıktan sonra en yüksek puanlı öğrenciden başlayarak kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapacak öğrenciler belirlenir.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı

Kurumlar Arası  Yatay Geçiş  Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

25 Temmuz-5 Ağustos 2022 Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvurularının Kabulü (https://obs.29mayis.edu.tr/yataygecis/)
10 Ağustos 2022 Başvuru Belgelerinin İlgili Komisyonlarca Değerlendirilmesi
12 Ağustos 2022 Yabancı Dil Yeterlik Sınavına Girecek Aday Listesinin İnternet Sayfasında İlanı
16 Ağustos 2022 Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Adayların  Arapça, İngilizce ve Türkçe Yeterlik Sınavı
22 Ağustos 2022 Değerlendirme Sonuçlarının Fakülte Yönetim Kurullarınca Karara Bağlanması
24 Ağustos 2022 Değerlendirme Sonuçlarının İnternet Sayfasında İlanı
01-02 Eylül 2022 Asıl Adayların Kesin Kayıtları
05-06 Eylül 2022 Yedek Adayların Kesin Kayıtları
Görüntülenme: 2105 Yayınlanma Tarihi: 22 Temmuz 2022 Güncellenme Tarihi: 26 Temmuz 2022 11:56:05