İlahiyat Fakültesi Yüksek Lisans Tez Sunumları II

Fahreddin er-Râzî’nin İ‘câz ve Tefsir Anlayışında Nazım

Detaylar

  • Tür: Sunum
  • Yer: C319
  • Başlangıç: 29 Kasım 2019 16:00
  • Konuşmacı: Arş. Gör. Ahmet AYTEP