Müteahhirîn Döneminde Kelâm - Felsefe Münasebeti

Detaylar

  • Tür: Panel
  • Yer: B213
  • Başlangıç: 15 Mart 2019 16:00
  • Bitiş: 15 Mart 2019 17:30
  • Konuşmacı: Prof. Dr. İlyas Çelebi, Doç. Dr. Eşref Altaş, Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Nebi Güdekli, Arş. Gör. Muhammet Ali Kaca