Psikolojinin Çalışma Alanlarını Tanıma Serisi - İnsan Kaynaklarında Personagrafi Ve Büyük Veri Analizi

DOÇ. DR. ULAŞ ÖZCAN

2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra, Örgütsel Davranış, insan davranışının psikometrik modellemelesi ve öngörüsü üzerine yoğunlaştı. Marmara Üniversitesi’nde Örgütsel Davranış alanında 2006 yılında yüksek lisans ve 2012 yılında doktorasını liderlik ve psikolojik sermaye üzerine yazdığı tezle tamamladı. Akademik çalışmalarını iş dünyasıyla entegre etmek amacıyla 10 yıl boyunca, Starbucks, Kordsa Global, Ericsson gibi global ölçekli şirketlerin İnsan Kaynakları ve Eğitim birimlerinde çalıştı. Aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen birçok kurumunda, davranışın psikometrik modellemesi üzerine projeler gerçekleştirdi ve eğitimler verdi. Bu süreçte Dr. Özcan, patenti kendine ait birçok psikometrik araç geliştirdi. Paralelinde, Avrupa Aile ve Evlilik Terapileri Derneği’nden onaylı İstanbul Aile ve Evlilik Terapileri Enstitüsü’ndeki “İlişki ve Aile Terapileri” eğitimine 2006 yılından itibaren 6 yıl devam etti ve 2012 yılında bu alandaki sertifikasını aldı. Halen birçok büyük kuruma örgütsel davranış alanında danışmanlık yapan Dr. Özcan, araştırmalarına ve yazarlık çalışmalarına devam etmekte, Çift Terapisi alanında çalışmakta ve bu alanda eğitimler vermekte ve Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde ders vermektedir.

17 MAYIS PAZARTESİ, 13:00-14.00, ONLINE ETKİNLİK

MICROSOFT TEAMS EKİP KODU: r29yqve

Detaylar

  • Tür: Online
  • Yer: Teams
  • Başlangıç: 17 Mayıs 2021 13:00
  • Konuşmacı: Doç. Dr. Ulaş Özcan
Görüntülenme: 160 Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 2021