Doç. Dr. Sedat KARAGÜL’den Yeni Bir Eser “Çocuk Edebiyatında Korku Türü”

Doç. Dr. Sedat KARAGÜL’den Yeni Bir Eser “Çocuk Edebiyatında Korku Türü”

Doç. Dr. Sedat KARAGÜL’den Yeni Bir Eser
“Çocuk Edebiyatında Korku Türü”

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sedat KARAGÜL tarafından Ekrem ÖBÜZ ve Erhan ŞEN ile birlikte yazılan “Çocuk Edebiyatında Korku Türü” adlı eser, uluslararası bir yayınevi olan Lambert Academic Publishing tarafından yayımlandı.
Ekrem ÖBÜZ’ün Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bilim Dalında Doç. Dr. Erhan ŞEN ve Doç. Dr. Sedat KARAGÜL danışmanlığında hazırladığı “Çocuklara Seslenen Korku Türündeki Yapıtların Yazınsal Kurgu ve Pedagojik İşlev Açısından İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinin kaynaklık ettiği bu eserde korku türündeki çocuk edebiyatı yapıtlarının pedagojik boyutu çeşitli yönleriyle açıklanmıştır.
Kitabın birinci bölümünde edebiyat ve çocuk edebiyatı kavramları, çocuk edebiyatının temel işlevleri, çocuk edebiyatında yazınsal kurgunun temel bileşenleri çeşitli kaynakların tanıklığında açıklanmıştır. İkinci bölümde çocuğun duygusal gelişimi üzerinde durularak bu gelişim sürecinde korku duygusunun yeri ve önemi tartışılmıştır. Ardından korku edebiyatı hakkında bilgiler verilmiş ve çocuk edebiyatında yer alan korku türündeki yapıtların pedagojik boyutu tüm yönleriyle açıklanmıştır. Kitabın üçüncü bölümünde ise Türkiye’deki yayınevleri tarafından yayımlanmış, çeşitli yaş gruplarına seslenen korku türündeki çocuk edebiyatı yapıtlarından random (seçkisiz) yolla belirlenen on kitap, çocuk kitaplarının taşıması gereken iç yapı ve dış yapı özellikleri bağlamında incelenmiş, böylelikle bu kitapların temel niteliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunulmuştur.
“Çocuk Edebiyatında Korku Türü” adlı kitabın başta çocuk edebiyatı alanında akademik çalışmalar yürütmekte olan araştırmacılara, lisansüstü öğrencilerine, öğretmen adaylarına, öğretmenlere, anne babalara ve tüm ilgililere yararlı olacağı düşünülmekte ve beklenmektedir.

Görüntülenme: 1065 Yayınlanma Tarihi: 1 Kasım 2022