Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YUSUF'un Yeni Eseri Yayımlandı

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YUSUF'un Yeni Eseri Yayımlandı

Bu kitap Tarihi Doha Sözlüğü bağlamında Kur’ân-ı Kerîm’in anlam ve yapısının Arap diline etkisini konu edinen bir çalışmadır. Tarihi Doha Sözlüğü, Katar hükümetinin hazırlattığı ve desteklediği bir proje olup hala devam etmektedir.

Kitap, Kur’ân-ı Kerîm’in İslam öncesi dönemde kullanılmamış olan birçok isim, fiil ve cümle yapısına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmayla Kur’ân-ı Kerîm’de İslam öncesi dönemde Araplar tarafından kullanılmamış, etimolojik olarak yeni kelime kökleri, mecaz, kinaye ve metaforlar ele alınmıştır. Çalışmada örnek olarak yüz adet isim, yüz adet fiil ve yaklaşık 32 terkib seçilmiş ve açıklanmıştır.

 

Görüntülenme: 753 Yayınlanma Tarihi: 22 Ağustos 2023