Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ'in Fıkıh ve Usulü ile İlgili Kitaplarının Üçüncüsü Yayımlandı; Dirâsât Fıkhiyye ve Usûliyye

Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ'in Fıkıh ve Usulü ile İlgili Kitaplarının Üçüncüsü Yayımlandı; Dirâsât Fıkhiyye ve Usûliyye

Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ’in fıkıh ve usulü ile ilgili akademik yazılarını içeren kitapların üçüncüsü yayımlandı: Dirâsât Fıkhiyye ve Usûliyye

Doç. Dr. Tuncay BAŞOĞLU’nun editörlüğünde yayına hazırlanan kitapların ilki Fıkıh usulü incelemeleri adıyla ve ikincisi Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri adıyla daha önce İSAM yayınları arasında yer almıştı. Bu defa Prof. Dr. İbrahim Kâfi DÖNMEZ’in yurtdışındaki farklı bilimsel toplantılarda Arapça olarak sunmuş olduğu araştırma ve tebliğleri içeren Dirâsat Fıkhiyye ve Usûliyye isimli kitap yayın hayatına girdi. Bu kitap, DÖNMEZ’in İslam Konferansı Teşkilatına (şimdiki adıyla İslam İşbirliği Teşkilatına) bağlı Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi’nin dönemsel toplantıları için hazırladığı üç araştırma ile bazı uluslararası bilimsel toplantılarda Arapça olarak sunmuş olduğu altı tebliğden oluşmaktadır.

Genel olarak hukuk felsefesi ve hukuk metodolojisi ekseninde olmak üzere fıkıh düşüncesi ilgili öneri ve değerlendirmeler içeren bu çalışmaların bir kısmında doğrudan füru-i fıkhın veya usul-i fıkhın kapsamında yer alan bazı kavram ve meseleler analitik biçimde ele alınmakta, bu çerçevede yer yer İslam fıkhı ile Batı hukukundaki yaklaşımlar arasında mukayeseler yapılmakta, bazılarında ise belirli İslam âlimlerinin fıkıh usulü ve makâsıd konusundaki temel düşünceleri incelenmektedir.

Görüntülenme: 1952 Yayınlanma Tarihi: 6 Aralık 2019