Araştırma-Geliştirme Politikası

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

 Araştırma-Geliştirme Politikası

Araştırma yönelimli bir kurumsal kimliğe uygun olarak, vizyonumuzda belirtildiği gibi Ülkemiz, bölgemiz ve insanlığın toplumsal gelişimine yön veren, akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle daha iyi bir geleceğin şekillenmesine katkı sunan; aranır üniversite olmak üniversitemizin ulaşmak istediği nihai durumun bir ifadesidir. Üniversitemiz araştırma ve uygulama stratejisini, kurumsal kimliğimiz ile uyumlu keşfedici ve inşa edici nitelikteki bilimsel uğraşlar olarak değerlendirmektedir. Üniversitemiz tüm bu uğraşların sonuçlarının toplumsal gelişime ve geleceğin inşasına katkı sunmasını beklemektedir. Bu doğrultuda araştırma geliştirme politikamız;

  • “Örnek, önde gelen, tercih edilen ve aranır bir üniversite olmak”,
  • Geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan süreçte ülkemiz, bölgemiz ve insanlığın toplumsal gelişimine ve geleceğin inşasına katkı sunmak,
  • Araştırma odaklı kurumsal kültürü tüm paydaşların ortak katılımı ile geliştirmek,
  • Araştırma geliştirme stratejisi doğrultusunda yürütülen çalışmaların başta eğitim öğretim olmak üzere Üniversitenin tüm politikaları ile uyumlu bir şekilde sürdürülmesini sağlamak,

Araştırma geliştirme çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak şeklindedir.