Topluma Hizmet Politikası

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Topluma Hizmet Politikası

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, toplumsal hizmeti sadece yerel ve bölgesel düzeyde değil, kurumsal sorumluluk bilinci ile yurtiçi ve yurtdışında faaliyetlerini yürüten kurucu vakfın etkinliklerinin doğal bir parçası olarak görmektedir. Bu doğrultuda Üniversitemizin toplumsal hizmet politikası;

  • Sosyal sorumluluk bilinci ile sadece içinde bulunduğumuz topluma yönelik değil, aynı zamanda insanlığın iyi yönde gelişimini hedefleyen ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ilişkileri güçlendirmek,
  • Özelde kırılgan nüfus gruplarını, genelde ise toplumsal iyilik halimizi geliştirici araştırma projelerini destekleyici çalışmalar gerçekleştirmek,
  • Başta öğrenciler olmak üzere iç ve dış paydaşlar ile yürütülen çalışmalarda Üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun olacak şekilde topluma hizmet anlayışını yaymak ve geliştirmek üzerine kuruludur.