Eğitim-Öğretim Politikası

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

 Eğitim-Öğretim Politikası

"Kadim milli kültürümüzden esinlenerek geliştirdiğimiz kurumsal değerlerimiz ışığında, uluslararası yeterlikte bir öğrenme ve düşünce ortamı inşa ederek insanlığın temel sorunları ile ilgili ve bu sorunlara çözüm üretebilen, gelişime açık, mesleki ve toplumsal sorumluluk bilinci yüksek, araştırma yönelimli insanlar yetiştirmek" şeklindeki misyonumuz kurumsallığımızın varlık gerekçesinin bir ifadesidir.

Bu temel görevi hakkıyla yerine getirebilmek, lisans ve lisansüstü düzeyde “yeterli eğitim öğretim vermekten” geçmektedir. Üniversitemiz, bunu sağlayabilmek için;

  • Eğitim öğretim faaliyetlerinin her aşamasında nitelikli büyümeye yönelik verimlilik ve sürekli iyileşme yaklaşımını esas alan bir anlayışla kalite odaklı çalışmalara öncelik vermek,
  • Üniversitemiz, temel paydaşı konumundaki öğrencilere, kurumsal kimliğimiz ile tanıştıkları ilk günden mezun olacakları güne kadar geçen süre içerisinde istikrarlı bir gelişim öngörmek,
  • Sürecin temelinde bilimsel bilgi, akademik beceriler, değerler ve yetkinlik edinimleri bulunmaktadır.

Böylece üniversitemiz, eğitim öğretim stratejisini kendi alanında seçkin akademisyenlerin rehberliğinde akademide ve çalışma hayatında ulusal ve uluslararası yeterlikte tercih edilen, her durum ve koşulda ahlâki davranıştan ve etik değerlerden taviz vermeyen yetkin mezunların yetiştirilebilmesine yönelik kurumsal bir düşünce ve öğrenme ortamını inşa etme süreci olarak değerlendirmektedir.