Uzaktan Eğitim Politikası

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Uzaktan Eğitim Politikası

Kadim milli kültürümüzden esinlenerek geliştirdiğimiz kurumsal değerlerimiz ışığında, uluslararası yeterlikte bir öğrenme ve düşünce ortamı inşa ederek insanlığın temel sorunları ile ilgili ve bu sorunlara çözüm üretebilen, gelişime açık, mesleki ve toplumsal sorumluluk bilinci yüksek, araştırma yönelimli insanlar yetiştirmek” kurumsallığımızın varlık gerekçesinin bir ifadesidir.

Bu temel görevi hakkıyla yerine getirebilmek, lisans ve lisansüstü düzeyde “yeterli eğitim öğretim vermekten” geçmektedir. Bu yeterli eğitim öğretim verme hedefi örgün eğitimde olduğu gibi uzaktan eğitimde de yol gösterici niteliktedir. Bu kapsamda Üniversitemizin uzaktan eğitim politikası;

  • Uzaktan eğitim yönteminin avantajlarını en verimli şekilde kullanırken dezavantajlarına yönelik katılımcılık ilkesi çerçevesinde uygun izleme ve iyileştirme yöntemlerinin geliştirilmesi,
  • Eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin örgün eğitimde belirlenmiş olan hedef çıktılara ulaşılabilmesi için gerekli teknik ve fiziki donanımın öğrenci ve akademisyenlere sunulması,
  • Uzaktan eğitime neden olan gerekçenin niteliği göz önünde bulundurularak eğitim faaliyetlerinin niteliğini arttırmaya yönelik çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi,
  • Uzaktan eğitimin sağladığı kolaylıkları kullanarak uluslararasılaşma hedeflerimizi gerçekleştirmek,
  • Uzaktan eğitime neden olan gerekçenin niteliğine uygun olarak eğitim öğretim dışındaki Üniversite etkinlik alanlarında kurumsal ve toplumsal faydanın gözetileceği çalışmaların gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi üzerine kuruludur.