Değerlerimiz

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

  • İnançlara saygı,
  • Etik değerlere bağlılık
  • Katılımcılık
  • Toplumsal sorumluluk
  • Eleştirel düşünce
  • Yeniliklere açıklık
  • Bilimsel üretkenlik ve özgünlük
  • Disiplinlerarası yaklaşım
  • Doğa ve çevre bilinci