Uluslararasılaşma Politikası

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Uluslararasılaşma Politikası

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinin kurumsal misyon ve vizyonu uluslararası yeterlilik ölçütleri üzerine kuruludur. Bu doğrultuda Üniversitemiz, iç ve dış paydaşlarınca gerçekleştirilecek çalışmalarda ve uluslararasılaşma alanında belirlenecek stratejilerde yalnızca ulusal değil, aynı zamanda uluslararası boyutta yetkin olma yönelimine sahiptir. Bu doğrultuda Üniversitemizin uluslararasılaşma politikası;

  • Uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda ve Üniversitemiz misyon ve vizyonuna uygun olacak şekilde uluslararası iş birliklerini geliştirmek,
  • Uluslararası başarılı öğrenci ve akademisyenlere çalışmalarını sürdürebilmeleri için Üniversitemiz imkânları ölçüsünde destek sağlamak,
  • Öğrencilerin yabancı dil eğitiminde yüksek kaliteyi yakalamış sürdürülebilir bir sisteme sahip olmak,
  • Öğrenci ve akademisyenlerin uluslararası alanda gerçekleştirecekleri akademik çalışmaları desteklemek,
  • Üniversitemiz çalışmaları için tanımlanan amaç ve hedeflerde uluslararası yeterlilik şartlarını gözetmek şeklindedir.