Kalite Politikası

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

 

Kalite politikamız, üniversitemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda eğitim öğretim, araştırma ve yönetim faaliyetlerinin ortak akıl çerçevesinde tüm paydaşlarımızca benimsenen sürekli iyileştirme ve verimlilik esaslı uygulamalar ile geleceğe yön veren bir kurumsal kimliği inşa etmektir.

Bu kapsamda;

  • Kurumsal etkinlik alanlarımızda ölçülebilir ve değerlendirilebilir politikalar tanımlamak
  • Bilimsel bilgi üretebilen özgün bir kurumsal yönelimi ön planda tutmak
  • İç ve dış paydaşlarımızın memnuniyetini esas alan uygulamalara öncelik vermek
  • Toplumsal sorumluluğumuza uygun sosyal projeleri dış paydaşlarımızla eş güdümle gerçekleştirmek
  • Etkinliklerde öğrenci, akademik ve idari personelin tümünün katılımını sağlamak
  • Eğitim öğretim ve akademik faaliyetlerde eleştirel düşünceyi öncelemek
  • Kalite yönetim sistemi ile tüm kurumsal işleyişimizi sürekli iyileştirmek, kalite politikamızın unsurlarını oluşturmaktadır.