Kurumsal Gelişim Politikası

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

 Kurumsal Gelişim Politikası

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, kurumsal kimliğinin gelişimine yönelik stratejik plan çalışmaları ile süreç yönetim sistemini, kalite yönetim sistemini ve risk yönetim sistemini sürekli iyileştirme yaklaşımıyla oluşturmaktadır. Kurumsallaşma sürecinde olan üniversitemiz, yeniliklere ve gelişmelere hızlı bir şekilde uyum sağlamaktadır. Bu doğrultuda kurumsal gelişim politikamız;

  • İç ve dış paydaşların Üniversite faaliyetlerine yönelik memnuniyet düzeylerinin uygun ölçme yöntemleri ile tespit edip bu memnuniyeti arttırıcı tedbirler almak,
  • Kurumsal yapının temel iç paydaşlarından olan öğrenci, akademisyen ve idari personelin motivasyonlarını geliştirmeye yönelik faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesini sağlamak,
  • İş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere, risk yönetimi içeren olay ve durumlar için önlemler çerçevesinde farklı senaryo ve ekiplerin oluşturulması,
  • Eğitim araç ve gereçlerinde ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak eğitim süreçlerinde gelişimi gözetmek,
  • Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen bütün faaliyetlerin kurumsal gelişim stratejisine uygun ve sürdürülebilir olmasına özen göstermek üzerine kuruludur.