Misyon

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Kadim milli kültürümüzden hareketle geliştirdiğimiz kurumsal değerlerimiz ışığında, uluslararası yeterlikte bir öğretim ve araştırma ortamı inşa ederek inançlara saygılı, etik değerlere bağlı, ülkemizin, bölgemizin ve insanlığın temel sorunlarına duyarlı, çözüm odaklı, gelişime açık, mesleki ve toplumsal sorumluluk bilinci yüksek insanlar yetiştirmektir.