Açık Bilim ve Açık Erişim Komisyonu

Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Alphan Yusuf AKGÜL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan GÖKSEL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taha BOYALIK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ALİMEN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Osman AÇIKGÖZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fethiye Lemis ÖNKOL Üye
Mehmet YILMAZ Üye