Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Koordinatörlüğü

Adı Soyadı Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Talip YİĞİT Koordinatör
Azize ÇIRTLIK Üye
Ülkü AYAZ Üye
Zeynep BURSA

Üye

F. Gizem OZAT

Üye

Arş. Gör. Murat DİNÇER

Üye